Rutiner ved bruk av bilder og lydopptak

Hammerfest Kulturskole ønsker å ha funksjonelle, informative og oppdaterte internettsider og sider på sosiale medier som e i overensstemmelse med gjeldende lover og retningslinjer.

Publisering av bilder på nett og i sosiale medier innebærer spredning av personopplysninger som det er vanskelig å se omfanget av. Et oppslag på nett og i sosiale medier er tilgjengelig for et nærmest ubegrenset antall brukere i hele verden i det øyeblikket det er lagt ut.

Kulturskolen  kan publisere bilder og film av barn på nett og i sosiale medier. Men i hvert enkelt tilfelle skal vi vurdere behovet, formålet og se på ulempene publisering kan innebære. Forut for at vi legger ut bilder/filmer skal det være innhentet samtykke.

Ulike typer av bilder

Portrettbilder

Portrettbilder er bilder der formålet er å avbilde en eller flere bestemte personer. Hovedregelen er at man alltid skal ha samtykke fra de avbildede før bildet legges ut på nett. Vi skal unngå koblinger mellom bilder av enkeltbarn og fullt navn.

Situasjonsbilder 

Situasjonsbilder er bilder av allmenn interesse hvor situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formål med bildet. Feks. en gruppe barn på en forestilling, et arrangement eller hendelser som har en allmenn interesse. Utgangspunkt her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke av de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet.

Samtykke

Ved påmelding spør Kulturskolen alle barn/foresatte om man ønsker å tillate publisering av bilder. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres, skal dette overstyre foresattes ønske om publisering. Dette samtykket kan elever/foresatte redigere selv i SpeedadminI de tilfeller hvor det trengs samtykke (portrettbilder eller ved manglende informasjon om samtykke i elevkortet) sender Kulturskolen e-post til foresatte. Mindreårige som er fylt 15 år kan selv gi samtykke til bruk av bilder. Et krav til den som gir samtykke er at vedkommende forstår hva han samtykker til.

Samtykket kan trekkes tilbake når som helst, av den mindreårige og av den foresatte. Den mindreårige kan trekke samtykket tilbake selv om den foresatte opprinnelig samtykket til bruk av bilder.

Ved spørsmål, ta kontakt med administrasjonen: kulturskolen@hammerfest.kommune.no