Messinginstrumenter

Kulturskolen tilbyr undervisning på alle messinginstrumenter: kornett, trombone, euphobium/baryton, walthorn og tuba.

Undervisningen er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2–3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter og rytmer, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time. For å bli flink til å spille et instrument er det nødvendig med egenøving mellom timene. Det forutsetter at de voksne legger til rette for at eleven kan etablere gode rutiner for øving hjemme og at øvingen følges opp av en voksen inntil eleven selv kan ta ansvar for det.

Du kan begynne å spille messinginstrumenter når du er blitt 8 år. Du kan ta med ditt eget instrument eller leie instrument fra kulturskolen.

Vi tilbyr også opplæring på messing for voksne elever over 18 år. Du trenger ingen forkunnskaper for å søke plass hos oss. 

Alle kulturskolens treblåser- og messingelever får tilbud om å spille i skolekorpset Isbjørnan. Skolekorpset er delt i to grupper i forhold til alder og nivå: aspirant- og juniorkorpset.

  • Aspirantkorpset øver mandager 17:00 – 17:45.
  • Hovedkorpset øver mandager 18:00 – 20:00.

Konserter og forestillinger er en vesentlig del av kulturskolens undervisning og alle elever får tilbud om å opptre i kulturskolens konserter og forestillinger minst én gang per semester.

Artikkelliste