Musikklek

Kulturskolen tilbyr musikklek for barn. 

Fra høsten 2023 kan allerede barn fra 2 år starte på musikklek. 

Vi deler inn i følgende grupper: 

Musikklek 2-3 år. 

Musikklek 4-5 år. 

Kulturkarusell fra 6 år. 

På musikklek kan barna uttrykke seg gjennom sang, lek og bevegelse etter musikk mens
lærere akkompagnerer på piano. Barna bruker også enkle instrumenter i flere av aktivitetene.
Gjennom gruppetimer lærer barna om musikk, rytme, instrumenter og kan forberede seg til
individuelle timer i framtiden.

Musikklek er delt inn i 2 aldersgrupper og er for barn mellom 2-3 og 4-5 år.
I aldersgruppe mellom 2-3 år kan barna være sammen med foreldre. Voksne blir minnet på
sanger de en gang kunne, samtidig som de får mulighet til å lære nye sanger og leker som kan
brukes sammen med barna hjemme.

På kulturkarusell vil barna få en innføring i ulike instrumentgrupper og aktiviteter vi har her i kulturskolen. På denne måten kan de få oppleve og prøve ut før de eventuelt velger hva de ønsker å fortsette med videre.