Sang og kor

Enkeltundervisning i sang

I sangundervisningen får du lære grunnleggende sangteknikk, prøve deg i mange ulike sjangre, utvide musikkforståelsen din og bli god til å formidle gjennom sang. En viktig del av sangundervisning er å bli trygg på scenen og tørre å synge foran andre, men man kan også ta sangtimer for å bli en bedre korsanger eller bare liker å synge i dusjen.

Kulturskolen arrangerer jevnlig konserter og forestillinger hvor elevene kan få prøve seg på scenen i trygge omgivelser. Dette avtaler sangpedagog med elev og foresatte etter hvert som eleven utvikler seg.

Sangtimene varer 25 minutter og du kan starte fra 4. klasse og oppover.

Minikor 

Kulturskolen starter opp nytt kor for barn fra 5-7 år. Vi kaller det minikoret. Koret har øvelser hver tirsdag fra 17.00-17.40. I minikoret skal vi synge sammen og prøve hvordan det er å synge i kor gjennom sang og sanglek. Og hvem vet, kanskje vi får være med og opptre med barnekoret på en konsert etter hvert? Foreldre er hjertelig velkomne med inn for å synge sammen med oss.Dirigent:

Eline M. Refvem 

Barnekor

Kulturskolen har eget barnekor for elever fra 2.-6.trinn. Barnekoret har øvelse hver torsdag fra 17.00-18.00. Her øver de inn ulikt repertoar og gjennom øvelsene jobber de med ulike teknikker knyttet til sang og musisering. 

Dirigent: Ingrid Flatøy 

Ungdomskor

Fra januar 2022 starter vi opp med ungdomskor i kulturskolen. Du trenger ikke korerfaring for å være med, bare være glad i å synge!

Ungdomskoret er fra 7. klasse og opp til 3. klasse VGS.

Vi møtes på onsdager fra 17.00-19.00. Her kommer vi til å synge pop, musikal og viser etc. Vi kommer til å synge på konserter i regi av kulturskolen og etter hvert holde egne konserter.

Dirigent: Eline M. Refvem 

KKFK - Korklubb for kvinner 

Kulturskolen tilbyr kor for damer fra 25-50 år. KKFK øver hver torsdag fra 19.00-20.30. Koret har et variert repertoar og innlagt kaffepause. Ingen forkunnskaper eller erfaring fra kor behøves. 

Dirigent: Ingrid Flatøy 

Arbeidsområde: 

Sang, minikor. 

Portrettfoto

Inspektør
Arbeidsområder: elevadministrasjon, samarbeid kulturskole–grunnskole, Den kulturelle spaserstokken, barnekor.