Slagverksinstrumenter

Kulturskolen tilbyr undervisning på slagverksinstrumenter og trommesett.

Undervisningen er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2-3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter og rytmer, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time.

For å bli flink til å spille et instrument er det nødvendig med egenøving mellom timene. Vi forutsetter at de voksne legger til rette at eleven kan etablere gode rutiner for øving hjemme og at øvingen følges opp av en voksen inntil eleven kan ta ansvar for det selv.

Kulturskolens slagverkselever får tilbud om å delta i Isbjørnan. 
Skolekorpset er delt i to grupper i forhold til alder og nivå: aspirant- og juniorkorpset.

  • Aspirantkorpset øver mandager 17:00 – 17:45.
  • Juniorkorpset øver mandager 18:00 – 20:00

Konserter og forestillinger er en vesentlig del av kulturskolens undervisning og alle elever får tilbud om å opptre i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang per semester.

Portrettfoto

Arbeidsområde:
Slagverk, band, grunnskole