Strykeinstrumenter

Hammerfest Kulturskole tilbyr fiolin, bratsj- og celloundervisning for alle interesserte fra førskolealder til voksne. 

Undervisning er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2-3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter og rytmer, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time. Du kan ha med ditt eget instrument eller leie instrument fra kulturskolen. Etter det første året er det mulig å blir med i kulturskolens strykeorkester. Voksne elever kan også bli med.

Vi forutsetter at de voksne legger til rette at eleven kan etablere gode øverutiner hjemme og at øvingen for barn i aldersgruppen 4–11 år følges opp av de voksne.

Konserter og forestillinger er en vesentlig del av kulturskolens undervisning og alle elever får tilbud om å opptre i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang per semesteret.

Oppstryk Finnmark

Oppstryk Finnmark er fylkets eneste strykeorkester som samler kulturskoleelever, voksne amatører, profesjonelle musikere og kulturskolepedagoger til to årlige samlinger. Samlingene er preget av entusiasme, engasjement og spilleglede. Instruktører er profesjonelle musikere og kulturskolepedagoger, Scene Finnmark sin kammergruppe Ensemble Noor og dirigent Lars-Erik ter Jung.

Les mer om Oppstryk på deres hjemmeside

Portrettfoto

Arbeidsområde:
Fiolin, grunnskole

Portrettfoto

Arbeidsområde:
Bratsj, fiolin, grunnskole