Musikkterapi

Musikkterapi handler i stor grad om musikk og helse, og vår musikkterapeut jobber med mennesker i ulike livssituasjoner. 

Musikk kan være terapi i seg selv i tillegg til at det er sterkt redskap for kommunikasjon. 

I timene er det fokus på tilrettelegging for den enkelte elev, samspill og mestring. 

Det er to ulike måter å søke musikkterapi på: 

Søke musikkterapi gjennom skole/barnehage: 

Din barnehage eller skole kan søke om musikkterapi for ditt barn. 

Søknaden sendes da til oppvekst og kultur v/ Unn Wenche Slettvoll for barnehage og Turid Pedersen  for skole. 

Søknaden må inneholde en eventuell  anbefaling fra PPT eller andre hjelpeinstanser, barnets alder, om og hvem som følger barnet fra barnehage/skole, eller om det er ønskelig at terapeuten kommer til dere, antall timer og ønsket dag i uken. Videre må den inneholde en beskrivelse av barnets behov om det er første gang en søker om musikkterapi. 

Tildeling skjer for ett barnehage-/skoleår. Kortere tiltak kan vurderes. 

Timene foregår mandag-tirsdag og torsdag-fredag. 

Søke musikkterapi gjennom kulturskolen: 

- Elever kan søke om opptak til kulturskolen. Musikkterapeut underviser både grupper og individuelle timer. 

-  Søk plass elektronisk her.

  Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. 

Lurer du på hva musikkterapi handler om? Trykk her for å lese mer.

Artikkelliste