Musikkterapi

Musikkterapi handler i stor grad om musikk og helse, og vår musikkterapeut jobber med mennesker i ulike livssituasjoner. 

Musikk kan være terapi i seg selv i tillegg til at det er sterkt redskap for kommunikasjon. 

I timene er det fokus på tilrettelegging for den enkelte elev, samspill og mestring. 

Det er to ulike måter å søke musikkterapi på: 

Søke musikkterapi gjennom skole/barnehage: 

- Søke plass via e-post til oppvekst og kultur v/ Tone Riibe Mortensen.  

- Søknad fra den enkelte barnehage/skole. 

- Legg gjerne ved anbefaling fra PPT, ansvarsgruppe eller andre hjelpeinstanser. 

- Tildeling skjer for et skoleår. 

- Har du spørsmål? Ta gjerne kontrakt med Tone Riibe Mortensen: 78 40 28 07

 

Søke musikkterapi gjennom kulturskolen: 

- Elever kan søke om opptak til kulturskolen. Musikkterapeut underviser både grupper og individuelle timer. 

-  Søk plass elektronisk her.

  Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. 

Portrettfoto

Musikkterapeut