Helsesykepleier

Velkommen til skolehelsetjenesten!
 

Har du spørsmål eller bekymringer rundt ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt med meg som konst. helsesykepleier på skolen.

  • Trefftid på skolen: onsdager 08.30 -14.30

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.
Ved sykdom kontaktes fastlege!

Aktuelle problemstillinger og temaer som elever, foreldre og lærere kan ta opp:

  • trivsel
  • klassemiljø
  • når eleven ikke vil / gruer seg til å gå på skolen
  • mobbing
  • når eleven er svært urolig og ukonsentrert
  • grensesetting
  • pubertet
  • hjemmeforhold, f.eks. samlivsbrudd, sykdom og dødsfall i familien
  • Spørsmål vedr. høyde, vekt, syn, hørsel

De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Velkommen!