Reindalen skole

Reindalen skole er en barneskole med elever på 1. – 7. trinn. Vi er 160 elever.

Skolen ligger øverst på Prærien og er bygget i tre trinn, det første i 1983 og det siste i 1997.  Skolen ble omfattende renovert 2020 – 2021.

Reindalen skole er aktive brukere av uteområdet rundt oss samtidig som vi har mange arrangement og tradisjoner vi er stolte av, slike som;

 • Prosjektukene «Miljøuka» og «Vinteruka»
 • Filmfestivalen «RIFF»
 • Kanonballturneringen og storsamlinger

Reindalen skole kan også tilby

 • Undervisning i henhold til vedtatte planer, lover og forskrifter
 • Undervisning som så langt det er mulig ivaretar elevens rett til tilpasset opplæring
 • Friminutt med tilsyn av flere voksne
 • Omsorg og vern ut fra den enkelte elevs varierende behov
 • Kontakt med eksterne instanser, PPT, barnevernet, helsesøster m.fl. når det er behov for det
 • Særskilt tilrettelagt undervisning til elever med behov for dette
 • SFO til elever i 1.-4.klasse. Inntak etter søknad
 • Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse. Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13
 • Melk eller juice til alle som ønsker det – mot betaling
 • Fri frukt

Skolen forventer

 • at hjemmene følger opp barnas arbeid på skolen, med tilsyn og aktuell hjelp med lekser.
 • at hjemmene sender med det som er nødvendig for at skolearbeidet skal gå greit. Husk også på klær tilpasset været!
 • at barna sendes til skolen i god tid slik at de er på plass før undervisningen starter
 • at utstyr til svømmetimer, gymnastikktimer og andre timer som krever spesielt utstyr, er med hver gang.
 • at barna har med niste hver dag,
 • at barna møter forberedt
 • at foresatte snakker positivt om skolen og de ansatte, og på den måten skaper positive holdninger hos barna.
 • at foresatte tar kontakt med skolen omgående dersom barna forteller noe som foresatte ikke kan akseptere eller tro