SFO på Fjordtun skole

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som SFO skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra SFO.

Halv SFO-plass er 10 timer i uken, i snitt 2 timer per dag.

Vi har mellom 50 og 80 barn fordelt fra 1. til 4. trinn.

Som et ledd i Hammerfest kommunes satsing på tidlig innsats har vi på SFO denne høsten jobbet med å forbedre kostholdet på SFO. Vi var godt i gang med endringer, men hadde noen forbedringspotensialer.  Jill og Hanne Mette har deltatt på bra mat kurs, og studert helsedirektoratets anbefalinger for kosthold i barnehage (som også gjelder SFO).