Oppdatert prisliste kulturskolen

Kommunens regulativ for gebyr og avgift for 2023 påvirker priser i kulturskolen. 

Oppdatert prisliste finner du her.