Fagplan strykeinstrumenter

HAMMERFEST KULTURSKOLE

FAGPLAN – FIOLIN

Om instrumentet

Fiolin er et instrument med lange tradisjoner som brukes i flere sjangre: klassisk musikk, folkemusikk og rock/pop-musikk. Fiolin er instrument som er velegnet for samspill i orkester, kammermusikk, band eller spellemannslag. Fiolin er også et fint soloinstrument. Elevene på kulturskolen lærer grunnleggende tekniske og musikalske elementer ved fiolinspill og får mulighet til samspill med andre elever. Kulturskolen arrangerer mange konserter og forestillinger og fiolinelever deltar aktivt i disse. Kulturskolens fiolinelever kan også være en del av et større musikalsk felleskap i strykeorkesteret Oppstryk Finnmark. Det fins ingen aldersgrense for når du kan begynne: de yngste nybegynnere er 4 år og eldste er voksne.

Forventninger til elever

 • Møt opp  5 min før spille/sangtime
 • Øve jevnlig hjemme (foresatte må hjelpe de yngste elever til å finne en god øverutine)
 • Alle elevene får tilbud om å delta i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang om året
 • Elevene må ha korte fingernegler (gjelder piano, strykeinstrumenter, el-gitar og el-bass)
 • Alle elevene må vaske fingrene før spille/sangtime
 • Fravær må meldes til læreren før spille/sangtime
 • Forestillinger, konserter, prosjekter, seminarer og workshops er en del av undervisning på kulturskolen og det forventes at elevene deltar i disse aktiviteter.
 • Det er mulig for foresatte til å delta i spilletimen.
 • Ved spørsmål, ikke nøl med  å ta kontakt med læreren

Forventinger til foresatte

 • Det er viktig at foresatte støtter opp rundt elevens aktiviteter på kulturskolen. Som foresatt er du den viktigste støttespiller for elevens læring. Møt opp på konserter og forestillinger der eleven opptrer. Hjelp eleven til å etablere gode øvingsrutiner hjemme slik at eleven kan oppleve mest mulig mestring på kulturskolen. Se til at eleven har det utstyr den trenger tilgjengelig (lærebøker, strenger, notestativ osv.). Har du noen spørsmål rundt utstyr og elevens aktiviteter på kulturskolen er du alltid velkommen til timen eller ta kontakt med læreren.

Målsettingssamtaler

 • I starten av høstsemesteret gjennomføres målsettingssamtaler med eleven (og foresatte).
 • Samtalene gjennomføres i undervisningstiden. Elev og lærer skal sammen komme fram til hva som skal være målene for skoleåret ut fra den fasen den enkelte eleven befinner seg på.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

 • Eleven får løpende tilbakemelding i læringsprosessen som skal støtte oppunder videre læring. Underveisvurdering foregår i spille/sangtimene. Målet er at eleven får tilbakemelding om utvikling og hvordan eleven kan utvikle seg videre.

Vurdering av læring – Evaluering

 • I slutten av hvert skoleår lager læreren en skriftlig tilbakemelding til eleven. Evaluering tar utgangspunkt i målsettingssamtalen der eleven befinner seg i læringsprosessen. Kopi sendes til foresatte.

Egenøving

 • For å kunne oppleve mestring og progresjon på sitt instrument på kulturskolen er det viktig at eleven innarbeider gode rutiner for øving fra første dag.
 • Foresatte er en viktig støttespiller for øving hjemme.
 • Læreren vil hjelpe eleven med øvingsstrategier. Målet er at eleven kan mestre de grunnleggende øvingsstrategier på sitt nivå.
 • Etter hvert som eleven blir dyktigere på sitt instrumentet må også øvingsmengden økes for å fortsette utviklingen.

Kulturskolen har følgende generelle anbefalinger for øvingsmengde:

Fase 1: Minst 15 min per dag

Fase 2: Minst 20 min per dag

Fase 3: Minst 30 min per dag

Fase 4: Minst 40 minper dag

 • Læreren kan ikke trylle! Beste læringsresultater og progresjon nåes ved daglig øving.

Utstyr

 • Kulturskolen disponerer instrumenter til utlån
 • Strenger, harpiks, fliser og lærebøker må eleven kjøpe selv. Læreren gir råd om utstyr og materiale som trenges (G. Hagen!!)
 • Alle musikkelever skal ha notestativ tilgjengelig for hjemmeøving
 • Plastmappe for løse notearker
 • Skrivebok for lekser og notater

KJERNEPROGRAM

Organisering av undervisningen

 • Enetimer
 • Smågruppetimer
 • Samspill
 • Kulturskolens felles prosjekter

Timelengde

 • 25 min enetimer
 • 25 – 35 min smågruppetimer

FASE 1 – SPILLEGLEDE I SENTRUM

 • LESE – lese fiolinnotasjon – løse strenger og fingrenummer
 • ØVE – minst 15 minutter om dagen
 • LAGE- lage egen sang, øvelser med spørsmål-svar
 • HØRE – klapping, synging, gehorspill
 • FRAMFØRE – lørdagskonserter, kulturskolens forestillinger, Oppstryk MINI og A.

 

 • TEORI:
  G-nøkkel, linjesystem-linje-mellomrom, takt, taktart ¾ og 4/4, repetisjon+hussystem, noteverdier: helnote, halvnote, firedelsnote, åttedelsnote+pauser, toner g-h2
 • SKALA: 
  G-dur, D-dur, A-dur gjennom 1 oktav.
 • TEKNIKK:
  Nedstryk, oppstryk, pizz./arco, detache, hele bue, halv bue, froschen-midten-spissen, fingrer 1,2,3 og 4. fingermønster 1 23 4
 • REPERTOAR:
  Violin Star 1, Vamoosh 1, Vamoosh 1,5 + annet tilsvarende.

FASE 2 – Å BLI SELVSTENDIG

 • LESE – lese noter uten fingernummer, lese fortegn
 • ØVE – minst 20 min om dagen
 • LAGE-lage egen sang, improvisasjon, spørsmål-svar
 • HØRE-klapping, synging, gehorspill
 • FRAMFØRE-lørdagskonserter, kulturskolens forestillinger, Oppstryk AB, B

 

 • TEORI:
  G-nøkkel, linjesystem-linje-mellomrom, takt, taktart ¾ og 4/4, repetisjon+hus, noteverdier: helnote, halvnote, firedelsnote, åttedelsnote, sekstendedelsnote+pauser, punkterte rytmer, synkop, triol, kryss/b/oppløsningstegn, toner g-h2, flageolett.
 • SKALA: 
  G-dur, D-dur, A-dur, B-dur, gjennom 2 oktav. d-moll, e-moll gjennom 1 oktav.
 • TEKNIKK:
  Nedstryk, oppstryk, pizz./arco, detache, legato 2 og 4, portato, staccato, forberedelse til sautille, hele bue, halv bue, froschen-midten-spissen, fingrer 1,2,3 og 4., øvrige fingermønstre, dobbelgrep, forberedelse til 3.posisjon, trill
 • REPERTOAR:
  Violin Star 2 og 3,  Vamoosh 1,5, Vamoosh 2 og Vamoosh 3, Suzuki 1 og 2 + annet tilsvarende.

FASE 3 – MOTIVASJON OG UTVIKLING

 • LESE – lese noter uten fingernummer i 1., 2. og 3. posisjon, lese fortegn
 • ØVE – minst 30 min om dagen
 • LAGE-lage egen sang, improvisasjon, spørsmål-svar
 • HØRE-klapping, synging, gehorspill
 • FRAMFØRE-lørdagskonserter, kulturskolens forestillinger, Oppstryk B og C, strykeorkester
 •  
 • TEORI:
  G-nøkkel, linjesystem-linje-mellomrom, takt, taktart ¾ og 4/4, repetisjon+hussystem, noteverdier: helnote, halvnote, firedelsnote, åttedelsnote, sekstendelsnote+pauser, punkterte rytmer, synkop, triol, kryss/b/oppløsningstegn, toner g-h2, flageolett, toneart, interval.
 • SKALA: 
  2 oktav i 1., 2. og 3. posisjon, treklang, dobbelgrep-ters-sekst, kromatisk skala
 • TEKNIKK:
  Nedstryk, oppstryk, pizz./arco, detache, legato 2, 4 og mer, portato, staccato, sautille, hele bue, halv bue, froschen-midten-spissen, fingrer 1,2,3 og 4., alle fingermønstre + kromatikk, dobbelgrep+enkle akkorder, 2. og 3.posisjon/posisjonsskifte, trill, vibrato
 • REPERTOAR: A.Cofalik-Skalabok og Etudebok, Sevcik-Violin Studies, S. Tomasik – Dobbelgrepbok, Schradieck + annet tilsvarende.

FASE 4 – FORDYPNING

 • Tilpasset til elev.

 Utvidet Kjerneprogram

 • Elever som viser stor interesse og evner for faget sitt kan få elevplass i Utvidet Kjerneprogram
 • Eleven får 2 x 25 min undervisning i uken.
 • Det stilles krav for elevens egenøving og deltakelse i kulturskolens konserter og prosjekter.
 • Opptak i Utvidet Kjerneprogram gjøres i samråd med eleven/foresatte, læreren og kulturskolerektor.
 • Elevplass i Utvidet Kjerneprogram gjelder et skoleår ad gangen og fortsettelse i programmet evalueres ved slutten av skoleåret.

Gradering

 • Visningskonsert med tilbakemelding fra 1-2 kulturskolelærere. Eleven velger konsertform og ønsket publikum. Innhold avtales i samråd med læreren.
 • Visningskonsert i fase 3 vil fungere som opptaksprøve til Fordypningsprogrammet.

Målgruppe

 • Alle.