Fagplan treblåseinstrumenter

Forventninger til elever

 • Møt opp  5 min før spille/sangtime
 • Øve jevnlig hjemme (foresatte må hjelpe de yngste elever til å finne en god øverutine)
 • Alle elevene får tilbud om å delta i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang om året
 • Elevene må ha korte fingernegler (gjelder piano, strykeinstrumenter, el-gitar og el-bass)
 • Alle elevene må vaske fingrene før spille/sangtime
 • Fravær må meldes til læreren før spille/sangtime
 • Forestillinger, konserter, prosjekter, seminarer og workshops er en del av undervisning på kulturskolen og det forventes at elevene deltar i disse aktiviteter.
 • Det er mulig for foresatte til å delta i spilletimen.
 • Ved spørsmål, ikke nøl med  å ta kontakt med læreren

Forventinger til foresatte

 • Det er viktig at foresatte støtter opp rundt elevens aktiviteter på kulturskolen. Som foresatt er du den viktigste støttespiller for elevens læring. Møt opp på konserter og forestillinger der eleven opptrer. Hjelp eleven til å etablere gode øvingsrutiner hjemme slik at eleven kan oppleve mest mulig mestring på kulturskolen. Se til at eleven har det utstyr den trenger tilgjengelig (lærebøker, strenger, notestativ osv.). Har du noen spørsmål rundt utstyr og elevens aktiviteter på kulturskolen er du alltid velkommen til timen eller ta kontakt med læreren.

Målsettingssamtaler

 • I starten av høstsemesteret gjennomføres målsettingssamtaler med eleven (og foresatte).
 • Samtalene gjennomføres i undervisningstiden. Elev og lærer skal sammen komme fram til hva som skal være målene for skoleåret ut fra den fasen den enkelte eleven befinner seg på.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

 • Eleven får løpende tilbakemelding i læringsprosessen som skal støtte oppunder videre læring. Underveisvurdering foregår i spille/sangtimene. Målet er at eleven får tilbakemelding om utvikling og hvordan eleven kan utvikle seg videre.

Vurdering av læring – Evaluering

 • I slutten av hvert skoleår lager læreren en skriftlig tilbakemelding til eleven. Evaluering tar utgangspunkt i målsettingssamtalen der eleven befinner seg i læringsprosessen. Kopi sendes til foresatte.

Egenøving

 • For å kunne oppleve mestring og progresjon på sitt instrument på kulturskolen er det viktig at eleven innarbeider gode rutiner for øving fra første dag.
 • Foresatte er en viktig støttespiller for øving hjemme.
 • Læreren vil hjelpe eleven med øvingsstrategier. Målet er at eleven kan mestre de grunnleggende øvingsstrategier på sitt nivå.
 • Etter hvert som eleven blir dyktigere på sitt instrumentet må også øvingsmengden økes for å fortsette utviklingen.

Kulturskolen har følgende generelle anbefalinger for øvingsmengde:

Fase 1: Minst 15 min per dag

Fase 2: Minst 20 min per dag

Fase 3: Minst 30 min per dag

Fase 4: Minst 40 min per dag

 • Læreren kan ikke trylle! Beste læringsresultater og progresjon nåes ved daglig øving.

Utstyr

 • Kulturskolen disponerer instrumenter til utlån
 • Strenger, harpiks, fliser og lærebøker må eleven kjøpe selv. Læreren gir råd om utstyr og materiale som trenges (G. Hagen!!)
 • Alle musikkelever skal ha notestativ tilgjengelig for hjemmeøving
 • Plastmappe for løse notearker
 • Skrivebok for lekser og notater

KJERNEPROGRAM

Organisering av undervisningen

 • Enetimer
 • Smågruppetimer
 • Samspill
 • Kulturskolens felles prosjekter

Timelengde

 • 25 min enetimer
 • 25 – 35 min smågruppetimer

På treblås kan du spille klarinett, bassklarinett, saksofoner og tverrfløyte. Kulturskolen har også et klarinettensemble som viderekomne elever kan bli invitert til å delta i. Vi anbefaler også at treblåselevene spiller i korps eller andre ensembler.

Klarinetten har en viktig rolle, spesielt i korpset. Der spiller de stemmene som fiolinene har i orkester. Derfor trenger korpset mange klarinettister. Klarinetten har en myk og fin klang, og er ganske lett å få lyd i.

Saksofon er litt større enn klarinetten, og den er laget av messing. Den kalles likevel treblås, for man må bruke en bambusflis for å få lyd. Saksofonen er brukt i mange sjangre, og er godt kjent i jazzmusikken. Det finnes forskjellige størrelser av saksofoner, fra den lille sopransaksofonen, til den store baytonsaksen. Den saksofonen man begynner på heter altsaksofon.

Tverrfløyte er laget av metall, og spilles sidelengs. Siden fløytene tradisjonelt var laget i tre, kalles også tverrfløyte for treblås. Fløyte er et lyst instrument, og spiller ofte melodistemmen i samspill. For å spille fløyte trenger man at armene er lange nok til å holde instrumentet, og vi jobber med å forme leppene riktig for å få lyd.

Målgruppe

Treblåsinstrumentenes størrelse og utforming krever visse fysiske forutsetninger (styrke og motorikk) hos eleven. Vanligvis er barna store nok til å begynne på disse instrumentene ved 8-års alder, men det vil være individuelle forskjeller. Vi underviser også voksne når det er ledige plasser til det.