SFO

SFO er et omsorgs- og aktivitetstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. til 4. trinn. Barn med nedsatt funksjonsevne har også tilbud fra 5. til 7. trinn.

Vedtekter for skolefritidsordningene

Priser og betaling

Hammerfest kommune gir gratis SFO til familier med samlet inntekt som er lavere enn 2,5G.

Moderasjonsordninger på SFO 

Gratis SFO i distriktene

Det er gratis SFO på disse skolene:

  • Kokelv oppvekstsenter
  • Kvalsund skole
  • Akkarfjord oppvekstsenter
  • Forsøl skole

Søskenmoderasjon

  • 50 % fra og med barn nr. 2 i SFO
  • 15 % hvis man har yngre søsken i barnehage

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men for å få søskenmoderasjon må søsken bo fast sammen (folkeregistrert på samme adresse). I tillegg må samme forelder være mottaker av faktura for alle barn både i barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt i foreldrebetaling for ett barn i ett år. På 1. trinn er foreldrebetalingen 29 095 for ett barn i ett år, på 2. til 4. trinn er foreldrebetalingen 26 450 for ett barn i ett år.

Kostpenger kommer i tillegg.

Søker du før 1. august gjelder reduksjonen fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august gjelder reduksjonen fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Dersom barnets foreldre bor hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn, og som må søke om redusert foreldrebetaling.

Ordningen er søknadsbasert. Det må søkes for hvert skoleår.

Gratis SFO for barn på 1.trinn:

Fra januar 2023 er det innført gratis SFO for barn på 1. trinn.

Kostpenger kommer i tillegg.

Halvdagsplass

En halvdagsplass utgjør 2 timer per dag. De foresatte velger selv når disse 2 timene skal brukes innenfor SFO-dagen.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne 5. – 7. trinn har gratis SFO, men må betale kostpenger.

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling


Artikkelliste