Uke 5 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

 • Kommunestyret har møte 01.02.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside.

17. mai arrangementer 2024

Søknadsfrist: 15. februar 2024
Lag og foreninger inviteres til å søke om å få arrangere 17. mai på de forskjellige tettstedene i Hammerfest kommune. Det kan også søkes om arrangørtilskudd. Søknad skal leveres på digitalt søknadsskjema med tittel «17. mai-arrangør – søknad». Skjemaet finner du på kommunens hjemmeside, www.hammerfest.kommune.no 

Eiendomsskattelister 2024

I medhold av eiendomsskatteloven §15 legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars på:

 • Servicekontoret på rådhuset i Hammerfest
 • Servicekontoret på kommunehuset i Kvalsund
 • Hammerfest bibliotek
 • Nærbutikken i Kokelv

Listen publiseres også på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no 

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av:

 • Eiendommens adresse
 • Gnr. bnr. fnr. snr.
 • Skattetaksten (for boliger med formuesgrunnlag er red. faktor 0,70 inkl. i taksten)
 • Skattesats
 • Bunnfradrag (gjelder boliger og fritidsbygg)
 • Utregnet eiendomsskatt 

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt er ført på egen liste.

Alle skattytere er tilsendt informasjon som gjelder den enkeltes eiendom. Den viser hvordan skatten er beregnet samt muligheten for å klage.