Nyheter
Publisert 03.06.2020

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 23 (02.06.2020)

Publisert 03.06.2020

Kommunestyret i Hammerfest besluttet i desember 2019 at kommunale gebyrer og avgifter for fremtiden skal faktureres med 12 terminer per år, i stedet for 4 terminer, som det har vært frem til nå.

Publisert 27.05.2020

Som mange har merket, har vi de seneste dagene vært plaget av overflom av kloakkvann fra en avløpskum ved Mellomvannet nær Hammerfest sentrum.

Publisert 27.05.2020

Vi har ledig over 40 sommerjobber for ungdom 16 – 18 år.

Publisert 26.05.2020

For å ha godt smittevern mot spredning av koronaviruset covid-19 vil de kommunale barnehagene i Hammerfest fortsette med 8 timers åpningstid frem til nytt barnehageår starter mandag 24. august 2020

Publisert 26.05.2020

Rekordmye sne og plutselig varmt vær gjør at det er stor skredfare for tiden. Og faren gjelder ikke bare i bratt terreng!

Publisert 20.05.2020

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Publisert 19.05.2020

Årets ryddeaksjon står for døra og Hammerfest kommune oppfordrer alle innbyggere og bedrifter til å ta et krafttak for å få en renere og penere kommune.

Publisert 19.05.2020

Feiing av gater og fortau på ikke-kommunale veier i perioden uke 22 til uke 23

Publisert 19.05.2020

17. mai-feiringen i 2020 ble ikke helt som vanlig på grunn av de strenge smitteverntiltakene mot spredning av koronaviruset covid-19. Men det var likevel feiring rundt om, og her kan du se opptak av mange av aktivitetene.