Nyheter
Publisert 20.05.2022

OPPDATERING KL. 12:32

Stoppekranen er fikset og vannet skal være tilbake.

-----------------------------------------------------------------

Vannet er stengt i Måsøyveien på grunn av vannlekkasje. 

Publisert 19.05.2022
Plankart

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har i møte 03.05.2022 vedtatt å sende ut følgende detaljreguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2022.

Publisert 18.05.2022
4 personer i festklær i kommunestyresalen

17. mai ble Hammerfest kommunes kulturpris delt ut til Gamle Mårøys venner.

Publisert 18.05.2022

Øvre del av Kvalfjordveien stenges f.o.m onsdag 18. mai på grunn av graving av nytt vann og avløpssystem. 

Publisert 10.05.2022
Tre grå- og brunspettede egg i reir

I vår tid er eggplukking ikke like viktig som det engang var, men fortsatt  er det en ressurs og en tradisjon som holdes i hevd. Noen lurer på reglene for sanking av egg, mens andre lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes.

Publisert 09.05.2022

Informasjon om lover og regler finner du på våre nettsider og på Direktoratet for byggkvalitet.
Spørsmål om byggesaker eller veiledning kan også rettes til byggesak@hammerfest.kommune.no

Publisert 09.05.2022
Stilisert tegning av et barn som holder to foreldre i hendene

Før sommeren kobler vi våre systemer for barn i barnehage og skoleelever opp mot nye Folkeregisteret. For de aller fleste vil dette ikke gjøre noen forskjell, men for å kunne fortsette å se informasjon om dine barn, må du ha registrert foreldreansvar for dem i Folkeregisteret.

Du bør sjekke informasjonen din i Folkeregisteret innen 9. juni 2022.

Publisert 04.05.2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsarbeid for Havnekvartalet i Hammerfest.

Publisert 28.04.2022
Oversiktsbilde over tak med krykkjer

Hammerfest sentrum har de seneste årene hatt utfordringer med støy og nedskiting fra stadig flere krykkjepar som hekker på hustak i sentrums­kvartalene. Nå kommer kommunen med en rapport over tiltakene som er prøvd ut til nå og effekten de har hatt.

Publisert 27.04.2022
Snøscooter og innkjøring-forbudt-skilt

Fra og med torsdag 28. april stenges disse scooterløypene på fastlandet:
2, 6, 8, 9, 9a og 13