Nyheter
Publisert 27.09.2022

Hammerfest kommune har startet en rullering av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord.

Publisert 21.09.2022
PC-skjerm med min side

Nå har alle innbyggere i Hammerfest fått sin egen side på kommunens nettsted. Hvis du logger deg inn med BankID eller lignende kan du få se brev og fakturaer du har fått fra kommunen, informasjon om dine eiendommer og mye annet.

Publisert 19.09.2022

Folkebadet åpner opp igjen på Sanitetsbadet tirsdag 4. oktober og Breidablikk mandag 3. oktober

Publisert 19.09.2022
Fire brannkonstabler i fullt utstyr foran brannbiler

Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til Åpen brannstasjon lørdag 24. september 10:00 – 14:00 på Hammerfest brannstasjon.

Publisert 14.09.2022
Illustrasjon av helsestasjon

På grunn av bemanningssituasjonen vil vi ha noe redusert tjenestetilbud fra uke 38 (19. september). 

Publisert 14.09.2022
Same og politisoldater foran telt

En bildefortelling om de norske polititroppene i Sverige under andre verdenskrig
Produsert av Narviksenteret 

Hammerfest bibliotek, onsdag 28. september 13:00
Publisert 14.09.2022

I forbindelse med planlagt asfaltering i uke 38 vil deler av Kransvikveien stenges av for trafikk f.o.m torsdag 15. september.

Publisert 09.09.2022
Tegning av helsesykepleier med sprøyte sammen med pappa med to små barn

Jordmortjenesten inviterer til fødselsforberedende temakveld med omvisning på fødeavdelingen for førstegangsfødende med termin oktober, november, eller desember 2022.

Publisert 06.09.2022
Kartutsnitt

NRS FARMING AS søker om å flytte anlegg for akvakultur.

Frist for å sende høringsuttalelse er tirsdag 4. oktober 2022

Publisert 05.09.2022
Diplom Ildsjelprisen 2021 til Hammerfest sanitetsforening

Alle kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet.
Frist for forslag er 15. oktober.