Nyheter

De første bekreftede tilfeller av smittede av koronaviruset Covid-19 (coronavirus) er nå kommet til Norge. Vi må forvente at det også kan komme koronasmitte til Hammerfest, og kommunen er forberedt på å håndtere en slik situasjon.

Det første bekreftede tilfellet av smitte med koronaviruset Covid-19 er nå påvist hos en person i Tromsø. Vi er forberedt på at smitten også kan komme til Hammerfest og har planene klare for å håndtere en slik situasjon. Det er viktig at befolkningen i kommunen følger enkle råd for å begrense smitte og spredning av koronaviruset.

Kommunestyret i Hammerfest besluttet i desember 2019 at kommunale gebyrer og avgifter for fremtiden skal faktureres med 12 terminer per år, i stedet for 4 terminer, som det har vært frem til nå.

Hammerfest brann og redning har stengt deler av scooterløype nr. 3 på Kvaløya inntil videre på grunn av skredfare.

 Eiendomsskattelister legges ut til offentlig gjennomsyn før 1. mars hvert år på følgende steder

  • Servicekontoret på rådhuset i Hammerfest
  • Servicekontoret på kommunehuset i Kvalsund
  • Hammerfest bibliotek
  • Nærbutikken i Kokelv

Hammerfest kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, og vi søker nå etter personer som ønsker å bidra som meddommere.

Onsdag 19. februar var 1000 års erfaring samlet i kommunestyresalen da Hammerfest kommune feiret ansatte med lang tjenestetid

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har sendt felles søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. I fjor ble vi innvilget kr. 950 000,- til formålet. Vi vil få informasjon om vi får tilskudd i år i løpet av våren.

Har du lyst til å prøve noe nytt?
Bli kjent med nye folk og prøve en ny aktivitet?

Søknadsfrister: 

  • 15. mars 2020
  • 15. mai 2020
  • 20. mai 2020