Nyheter

Hammerfest kommune har igangsatt planarbeid for Fuglenesfjellet Nord.

I forbindelse med kommunesammenslåinga har Hammerfest kulturskole nå ansvar for inntak og administrering av elever som går på visuelle kunstfag i Kvalsund.

Hammerfest har en landets mest forurensede havner. Den er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn.1 Statlige myndigheter bidrar med finansiell støtte til oppryddingsprosjekter i prioriterte områder. Den statlige støtten bevilges over Klima- og miljødepartementets budsjett, administrert av Miljødirektoratet.

Soria Moria ønsker velkommen lørdag 25. januar 2020 fra 10.00 - 14.00.

Vi har hatt mange tilfeller av skabb i Hammerfest den senere tid. Vi ser at mange er urolige for å bli smittet og at det er usikkerheter omkring hvordan en skal bli kvitt tilstanden hvis man blir smittet. Antallet skabbtilfeller er vanskelig å kartlegge, men nyere statistikk indikerer en økning av antall skabbtilfeller i Norge.

Gjeldende detaljreguleringsplan for Storsvingen Vest skal endres for å legge til rette for bygging i tråd med gjeldende plan. Formål trenger mindre justeringer.

Vi starter opp igjen det populære tilbudet med gratis morgensvømming for voksne i Isbjørnhallen på torsdager

En nødplakat har all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når du trenger rask hjelp. Skriv ut og heng opp for eksempel på hytta!

Vannet stenges i Veita torsdag 09. januar fra cirka kl. 09:00 til 12:00.

 

Første faktura for barnehage, SFO og husleie kommer ca. 16. januar.