Snøscooterløyper

    

Kart over scooterløyper i Hammerfest kommune


Åpne kartet i nytt vindu
 

Nedlastbare kart i pdf-format

Forskrift om snøscooterløyper i Hammerfest kommune

Se også:
Motorferdsel i utmark og vassdrag

Statnett starter nå opp arbeidet med linestrekking samtidig som det vil foregår mastemontering mellom Áisaroaivi –  Skaidi. Hele denne strekningen vil det være anleggsaktivitet fram til anlegget står ferdigstilt mot slutten av 2022.

På grunn av arbeid med kraftlinja har Statnett brøytet hytteveien ved Aisaroaivi. Løype 5 er stukket om fra P-plass og går et stykke langs elva oppover til løype 19.

Forskrift om snøscooterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 28.oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

Kontakt

Jonny Kristensen
Driftsopertør
Idrett
E-post
Telefon +47 91 16 75 77