Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte organer og hvem som sitter i dem. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Du finner også informasjon om kommunens som organisasjon og arbeidsgiver.

Kommunekalenderen

Nyheter fra kommunen