Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte organer og hvem som sitter i dem. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle.

Du finner også informasjon om kommunens som organisasjon og arbeidsgiver.

Kommunekalenderen

Nyheter fra kommunen

  • 17.01.2020 Skabb i Hammerfest 2020
    Vi har hatt mange tilfeller av skabb i Hammerfest den senere tid. Vi ser at mange er urolige for å bli smittet og at det er usikkerheter omkring hvordan en skal bli kvitt infeksjonen hvis man blir...
  • 16.01.2020 Planendring for Storsvingen Vest
    Gjeldende detaljreguleringsplan for Storsvingen Vest skal endres for å legge til rette for bygging i tråd med gjeldende plan. Formål trenger mindre justeringer.