Nyheter
Publisert 10.03.2020

Vi har registrert forekomst av sølvkre og skjeggkre i enkelte kommunale bygg. Hverken skjeggkre eller sølvkre er regnet som skadedyr; de bærer ikke smitte, de biter ikke og de gjør lite eller ingen skade. Men de kan likevel oppleves som plagsomme.

Publisert 04.03.2020

I forbindelse med kommunesammenslåing skal Hammerfest kommune i 2020 gjennomføre ny alminnelig eiendomsskattetaksering av alle skattepliktige eiendommer i den nye kommunen, med virkning fra 1. januar 2021.

Publisert 04.03.2020

Per 4. mars 2020 har vi ingen bekreftede tilfeller av koronasmitte i Hammerfest kommune. Vi har heller ingen personer i hjemmeisolat i påvente av prøveresultat med mistenkt koronasmitte. Viruset sprer seg imidlertid i Norge, og vi forventer at det også vil komme til Hammerfest.

Publisert 04.03.2020

Har du oppholdt deg i et område med vedvarende spredning av koronasmitte eller vært i nær kontakt med noen som er smittet de siste 14 dagene?

Da bør du ikke dra på besøk til pasienter eller beboere på institusjon.

Publisert 04.03.2020

Det har vært stor pågang både på medisinsk nødnummer, det nasjonale telefonnummeret for legevakt og til mange fastleger på grunn av den globale spredningen av koronasmitte. Dette gjør at kapasiteten til tider blir sprengt, og det er vanskelig å nå fram for de som trenger medisinsk hjelp.

Publisert 27.02.2020

Det første bekreftede tilfellet av smitte med koronaviruset Covid-19 er nå påvist hos en person i Tromsø. Vi er forberedt på at smitten også kan komme til Hammerfest og har planene klare for å håndtere en slik situasjon. Det er viktig at befolkningen i kommunen følger enkle råd for å begrense smitte og spredning av koronaviruset.

Publisert 19.02.2020

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har sendt felles søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. I fjor ble vi innvilget kr. 950 000,- til formålet. Vi vil få informasjon om vi får tilskudd i år i løpet av våren.

Publisert 03.01.2020

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner, er det per 01.01.2020 utført endring på gårdsnummer i gamle Kvalsund kommune.