Kjerneverdier

Hammerfest kommunes kjerneverdier er
RAUS, SPREK og SAMSPILT

RAUS

Vi er RAUS når vi viser vilje til gode løsninger og godt samarbeid. Vi deler gjerne, og er åpne og inkluderende i vår væremåte.  I møtet med hverandre, brukere, innbyggere og andre vektlegger vi respekt og gode relasjoner. Anerkjennende og positiv adferd bidrar til trivsel på arbeidsplassene våre og til gode brukermøter. Når vi er rause, fremmer vi toleranse og forståelse i vår flerkulturelle organisasjon.

Våre naboer i regionen er viktige for oss. Vi tar derfor egne initiativ og møter initiativ fra andre med en positiv innstilling.

SPREK

Vi er SPREK når vi ser muligheter, tenker nytt og tør å prøve. Vi har forventninger til hverandre, tar utfordringer og bidrar med motiverende væremåte.

Troen på egne evner og mulighet til å påvirke gir oss pågangsmot. Gjennom vilje til endring, kreative løsninger og spenstig nyskaping utvikler vi tjenestene våre til det beste for innbyggerne.

Vi har tro på framtiden og i planlegging og innsats har vi fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, slik at Hammerfest kommune fortsatt blir et godt samfunn å bo i for kommende generasjoner.

Vi er også spreke når vi satser på god folkehelse som skapes gjennom innsats på forebyggende arbeid og tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter.

SAMSPILT

Vi er SAMSPILT når vi viser lagånd og spiller hverandre gode gjennom involvering, felleskap og samhold. Kultur for deling og samarbeid på tvers av fag og sektorer er en forutsetning for en samspilt organisasjon.

Vi stiller opp for hverandre og sørger for å dra i samme retning. Vi har åpne og ryddige prosesser.

Samspill preger vår utvikling og tjenesteproduksjon.

Våre ledere framstår som trygge og tydelige og fremmer lojalitet og godt samspill.