Helsedirektoratet og KS har avklart at politiske møter er å regne som møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid. Siden politiske møter dermed ikke anses som et arrangement etter covid‐19‐forskriften, er det ikke gitt nasjonale føringer om antallsbegrensning.