Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Tyven barnehage

Ansatte i avdelingen Tyven barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 00 343
Fagarbeider 415 66 579
vikar renhold
Miljøterapeut
Fagarbeider 913 66 693
Støttepedagog 78 40 28 61
Virksomhetsleder
Fagarbeider
477 45 164
Assistent