Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Tyven barnehage

Ansatte i avdelingen Tyven barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 938 33 128
Barnehagelærer 474 42 162 474 42 162
Fagarbeider 957 00 343
Pedagogisk leder 930 19 265
Pedagogisk leder 950 31 277
Servicemedarbeider 415 66 579
Fagarbeider 469 60 610
Barnehagelærer 959 49 770
Fagarbeider
Lærling (reform 94)
Fagarbeider 913 66 693
Assistent
Assistent (barnehage) 951 70 529
Assistent
Assistent (barnehage) 78 40 28 61
Assistent (barnehage) 476 35 350
Lærling (reform 94)
Styrer i barnehage 901 02 253 901 02 253
Fagarbeider 942 77 771
Pedagogisk leder 976 83 129
Fagarbeider 940 56 082
Fagarbeider 415 18 299
Assisterende styrer 917 26 593 917 26 593
Assistent 971 03 488
Pedagogisk leder 473 61 814