Jobbe i Hammerfestbarnehagen

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

Til våre barnehager har vi behov for

 • Pedagogiske ledere
 • Barnehagelærere
 • Støttepedagoger

Hva vi kan tilby 

Fordeler med å bo i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

 • Bedre betingelser i Husbanken med inntil kr 100 000 mer i husbanklån utover gjeldende satser
 • Som pedagogisk leder kan du mot to års bindingstid søke Hammerfest kommune om å få dekket dine utgifter i forbindelse med flytting, inntil kr. 25 000
 • Fire års ansiennitet i tillegg til din ansiennitet, som for tiden utgjør kr. 7 000 – 47 800
 • Stabiliseringstilskudd til ansatte som har jobbet i 5, 10 og 15 år. Tilskuddet utgjør for tiden kr 5 000 – 15 000
 • Veiledning av nyutdannede nytilsatte barnehagelærere (PDF, 680 kB)

Hvorfor er det godt å bo i Hammerfest?

Hammerfest er en kommune i vekst og utvikling, både når det gjelder økning i befolkningstallet og i arbeidslivet. Økningen skyldes blant annet økt aktivitet innen petroleumsvirksomheten og tilknyttede fagområder og støttefunksjoner. Hammerfest er også verstkommune for sykehus, har daglige hurtigruteanløp og har kortbaneflyplass.
UiT Norges arktiske universitet har avdeling for helsefag her i byen.

 

Andre fordeler med å bo i Hammerfest

 • Nyrenoverte skoler
 • Full barnehagedekning
 • Aktivt idrettsmiljø
 • Aktivt kulturliv – Arktisk kultursenter med kulturskole, kino mm.
 • Vakker natur med plass for frilutsliv, jakt og fisk

Kontakt

Unn Slettvoll
Fagansvarlig barnehage
Fagstab Oppvekst og Kultur
E-post
Telefon 78 40 28 01
Mobil 407 25 720