Beredskap mot akutt forurensning

Hammerfest er vertskommune for beredskapssamarbeidet IUA Vest-Finnmark. Vertsansvaret utøves av Hammerfest brann og redning. 

Varsling av akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område. 110-sentralen for Finnmark kan varsles på telefon 78 97 94 00 eller 110 (ved nød). 

Kommunens miljøberedskap

Kommuner er pliktig til å ha en lokal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning, for å verne det ytre miljøet mot forurensning. Brann og redning har ansvaret for denne beredskapen, og har materiell og kompetanse til å håndtere akutt forurensning dersom det skulle oppstå. Derfor er det svært viktig at 110-sentralen blir varslet. 

Den kommunale beredskapen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning.

Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning (IUA)

Det er i Vest-Finnmark opprettet et beredskapssamarbeid om beredskapen mot akutt forurensning. 

Hovedformålet med det interkommunale samarbeidet skal være å ivareta deltakerkommunenes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing i henhold til forurensingsloven § 43. 

IUA Vest-Finnmark består av Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy kommuner.

 

Avdelingsleder IUA Vest-Finnmark


Gerd Isaksen


E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 26 32
Mobil : 951 04 834