Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen er brann- og redningstjenestens største avdeling

 • Hammerfest:
  Brannstasjonen ligger i Risvågveien, vi er alltid 5 mannskaper inkl. overbefal på vakt og har 4 vaktlag.
 • Kårhamn på Seiland:
  Depot med slukkeutstyr.
 • Akkarfjord på Sørøya:
  Depot med 6 mannskap og slukkeutstyr.
 • Hønseby på Seiland:
  Depot med 7 mannskap og slukkeutstyr.
 • Kvalsund:
  Stasjon med 9 mannskap og slukke-/redningsutstyr. Brannbil vakt-/redningsbil.
 • Kokelv:
  Depot med 5 mannskap og slukkeutstyr.

Arbeidsoppgavene er brannslukking, bistand ved ulykker og akutt forurensning.

Brannslukking

Brannslukking er en av primæroppgavene til utrykningsstyrken i brann og redning. I følge brannloven er det en lovpålagt oppgave at brannvesenet skal være innsatsstyrke i brannsituasjoner. I Hammerfest oppstår det gjennomsnittlig mellom 5 og 10 bygningsbranner om året. I tillegg til bygningsbrannene slokker brannvesenet også branner som: bilbranner, gress- og krattbranner, pipebranner, campingvognbranner, båtbranner og andre småbranner som ikke er i bygning.

Ulykker til lands

Brann og redningspersonell har opplæring og disponerer utstyr for også å være samfunnets hjelpeapparat ved akutte ulykkessituasjoner på land. Som brannvesen er vi også forpliktet gjennom lovverket til å ha frigjøringsverktøy (hydraulisk redningsverktøy). De vanligste ulykkene seksjonen må bistå ved er trafikkulykker, rasulykker og arbeidsulykker.

Akutt forurensing

Alle kommuner er gjennom forurensningsloven pliktet til å etablere en beredskap mot akutt forurensning. Kommunene i Vest–Finnmark: Loppa, Hasvik, Alta, Kautokeino, Kvalsund, Hammerfest og Måsøy har i fellesskap etablert en interkommunal beredskap mot akutt forurensning – både på land og til havs. I Hammerfest kommune er det brann- og redningstjenesten  og havnevesenet som utfører tjenesten. De vanligste ulykkene vi får befatning med gjelder olje-, diesel- og bensinsøl.

Kontakt

Frank Rune Ellingsen
Leder beredskap / varabrannsjef
Brann og Beredskap Administrasjon
E-post
Telefon 78 40 26 12
Mobil 400 34 713

Adresse

Hammerfest brann- og redningstjeneste

Besøksadresse

Risvågveien 1-3
9602 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

Brannvakt: 907 05 457
Overordnet vakt: 466 12 035
Feiertelefon: 906 80 419 (Telefontid: Hverdager 07:30 – 08:30 og 14:00 – 15:00)

Send e-post

Åpningstider - kontor

 • 15. september – 15. mai:  08:00 – 15:45
 • 16. mai – 14. september:  08:00 – 15:00

Kontakt

Arne Myrseth
Brannsjef

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 26 03
Mobil : 952 47 103