Tilbygg til bolig

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke.

Definisjoner

Tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA).

Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i bebygde areal (BYA).

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA).