Veranda, balkong og terrasse

Klikk for stort bilde

Definisjoner

Veranda:
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.

Balkong:
Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.

Terrasse: Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkt atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Adresse

Det er sterkt redusert bemanning i byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune sommeren 2020.
Les mer om ferieavviklingen i byggesaksavdelingen

Plan og næring, avdeling byggesak

Postadresse

Hammerfest kommune
Plan og næring, avdeling byggesak
Postboks 1224
9616 Hammerfest