Veranda, balkong og terrasse

Definisjoner

Veranda:
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.

Balkong:
Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.

Terrasse: Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkt atkomst fra terreng, ikke overbygd.

 

Søknadsskjemaer og byggesaksblanketter (Direktoratet for byggkvalitet)

Adresse

Plan og næring, avdeling byggesak

Postadresse

Hammerfest kommune
Plan og næring, avdeling byggesak
Postboks 1224
9616 Hammerfest