Gula

Gula er en samisk kulturorganisasjon i Vest-Finnmark som har til formål å ivareta og fremme samisk kultur, med hovedfokus på det sjøsamiske.

Kontaktinformasjon

Nestleder
Hanne Marion Gaup
M 901 13 981 | gulasami@outlook.com

Facebook