Beiterett i Finnmark

Beiteretten på Finnmarkseiendommen (FeFo) ligger til personer bosatt i Finnmark. Dette er regulert av Finnmarksloven. Alle som eier jordbrukseiendom i Finnmark har beiterett på FeFo-grunn til så stor buskap som kan vinterfôres på sin jordbrukseiendom.

Dersom reineier/bonde mener å ha eksklusiv beiterett må saken bringes inn for domstolen.

Det kan ofte være konflikter knyttet til manglende gjerdehold mellom utmark og innmark hos andre grunneiere. Som hovedregel har alle rett til å sette opp gjerde mot naboen, men gjerdehold mellom hver eiendom i utmark vil føre med seg store kostnader i forhold til nytten av arbeidet.

Utmarkseier har ikke plikt til å sette opp gjerde mot hyttetomter.

I Finnmark er beitekonflikter ofte relatert til rein som beiter i innmark. Her kan bonde og reineier i lag søke om tilskudd til å sette opp gjerde for å holde reinen ute. Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som forvalter dette tilskuddet for hele landet. Les mer om dette under punktet Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forhold mellom reindrift og annen berørt part.

Relaterte lenker: