Kilder til forurensning i Hammerfest havn

Kartoversikt over kilder som bidrar til forurensning av Hammerfest Havneområde. Kartet er laget på bakgrunn av miljøundersøkelser og historisk kartlegging av områder.