Fuglenesodden – WC og servicebygg

  • Nytt servicebygg med toalett for å tilrettelegge for økt bruk av
  • området
  • Kostnad: 1 mill.
  • Ferdig vår 2021
3D modell - Klikk for stort bilde
3D modell - Klikk for stort bilde