Skredsikring

Finnmarksveien

  • Anleggstid 24 måneder
  • Kostnad 16 mill.
  • Tilskudd ca 12,8 mill.(80%)
  • Ferdig høsten 2020

Solveien

  • Ny søknad for Solveien innvilget,  Kostnad ca 18 mill, 14,4 mill i tilskudd (80%)
  • Prosjektering og anbudsprosess gjennomført.
  • Avventer budsjettbehandling

Skredsikring i fjellside - Klikk for stort bilde