Uke 10 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte mandag 11.03.24 kl. 09.00 i kommunestyresalen
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har møte mandag 11.03.24 kl. 13.30 i kommunestyresalen
  •  Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte tirsdag 12.03.24 kl. 09.00 i kommunestyresalen
  • Eldrerådet har møte tirsdag 12.03.24 kl. 13.30 i kommunestyresalen
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte onsdag 13.03.24 kl. 09.00 i kommunestyresalen
  • Ungdomsrådet har møte onsdag 13.03.24 kl. 10.30 i formannskapssalen
  • Administrasjonsutvalget har møte torsdag 14.03.24 kl. 09.00 i kommunestyresalen
  • Formannskapet har møte torsdag 14.03.24 umiddelbart etter møtet i administrasjonsutvalget

Saksdokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Reduserte åpningstider på Servicekontoret i Hammerfest

Fra og med mandag 11. mars så vil servicekontoret ha åpent for publikum fra kl. 10:00 -14:00. Det vil i første omgang gjelde i to uker, følg med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon.

Kommende frister for landbrukstilskudd

15. mars 2024 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Del 1
20. april 2024 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
20. april 2024 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
31. mai 2024 Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag

Du finner mer om ordningene og søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmeside.
Kontakt i kommunen: Mari Moen Erlandsen, Landbrukskonsulent

E-post: mari.moen.erlandsen@hammerfest.kommune.no
Telefon: 78402580