Uke 6 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 12.02.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 13.02.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 14.02.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen
  • Ungdomsrådet har møte 14.02.24 kl. 10:30 i formannskapssalen
  • Administrasjonsutvalget og formannskapet har møte 15.02.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen 

Saksdokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside seks dager før møtene. Møtene er åpne for publikum.

Søk om barnehageplass innen 15. mars

Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket i år er fredag 15. mars. Barn som fyller ett år innen 1. desember har krav på barnehageplass dersom det søkes innen søknadsfristen. Se artikkel med lenke til søknadsportalen på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no

Tilskudd til kommunale avgifter

Eldre, uføre og andre med lav inntekt kan søke om tilskudd til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon, m.m.) til egen eller leid bolig. Tilskuddet utbetales samlet, eller kommer til fradrag på faktura. Det gjelder et kalenderår og kan søkes om hele året. Det må søkes hvert år. Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr. 6000,-
Mer informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no