Uke 9 - 2024

Kunngjøringer 

Kunngjøringer 

KUNNGJØRINGER

Politiske møter

  • Formannskapet har møte 07.03.24 kl. 08:00 i kommunestyresalen
  • Kommunestyret har møte 07.03.24 kl. 09:00 i kommunestyresalen

Saksdokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Vi trenger meddommere og skjønnsmedlemmer til retten

Hvert 4. år velger kommunestyret meddommere og skjønnsmedlemmer til tingretten og lagmannsretten. Nå kan du melde din interesse for oppgaven.

Se artikkel for mer informasjon og med lenke til søknadsskjema på kommunens hjemmeside, www.hammerfest.kommune.no.

Foreslå kandidater til Hammerfest kommunes kulturpris 2024

Frist for innspill: 20. mars 2024

Kommunens kulturpris er på kr. 30 000 og deles ut på 17. mai. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats.

Alle som er bosatt i kommunen kan foreslå kandidater. Forslag skal begrunnes.

Forslag sendes postmottak@hammerfest.kommune.no eller Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.