Nyheter

Merking med T-er og varder er nå kommet til området mellom Langstrandfjorden og vegen mellom Hellefjord og Skarvfjord. Skiltstengene er satt opp, men skiltene er ikke montert. 

Et hittil ukjent koronavirus (coronavirus) har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Alle organisasjoner kan nå sende oss digital post til organisasjonsnummer 984 110 510.

Hammerfest har en landets mest forurensede havner. Den er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn.1 Statlige myndigheter bidrar med finansiell støtte til oppryddingsprosjekter i prioriterte områder. Den statlige støtten bevilges over Klima- og miljødepartementets budsjett, administrert av Miljødirektoratet.

Vi har hatt mange tilfeller av skabb i Hammerfest den senere tid. Vi ser at mange er urolige for å bli smittet og at det er usikkerheter omkring hvordan en skal bli kvitt tilstanden hvis man blir smittet. Antallet skabbtilfeller er vanskelig å kartlegge, men nyere statistikk indikerer en økning av antall skabbtilfeller i Norge.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner, er det per 01.01.2020 utført endring på gårdsnummer i gamle Kvalsund kommune.

Vinteren er i anmarsj i Hammerfest, og den kan skape utfordringer på vei og fortau.