Forskrift for bruk av Hammerfest kommunes våpen

Vedtatt av kommunestyret 12. april 2007.

§ 1. Definisjon

Hammerfest kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 16. desember 1938 er:

En sølv isbjørn på rød bunn.

Kronen er å betrakte som en del av våpenet.

Hammerfest kommunes flagg er med isbjørn i sølv, alternativt hvitt, på rød bunn, i rektangulær form i forholdet 16:22.

Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner.

§ 2. Rettighetshaver

Som følge av flere revisjoner, sist i 2001, er opphavsrettighetene delt mellom rettighetshaver Ole Valles etterkommere og Arvid Sveen, kunstner og heraldiker. Det vises forøvrig til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai. Nr. 2 1961.

§ 3. Generelle bestemmelser om bruk

Hammerfest kommune eier våpenet i enhver form og har bruksretten. Bruken, formene og deres kvalitet bestemmes og kontrolleres av formannskapet.

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 4. Bruk av våpenskjold

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger, dog kan isbjørn brukes i hvit farge. Isbjørnen kan ikke speilvendes i forhold til originalen.

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke m.v..

§ 5. Bruk av kommuneflagg

Flagget kan heises når kommunestyret har møter og ellers etter nærmere bestemmelser.

§ 6. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.

Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

Til dekorativ bruk kan flagget utformes som hengende banner etter nærmere bestemmelse.

§ 7. Bruk av våpen i stempel og segl

Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en innskriftsring langs kanten.

Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og lignende.

§ 8. Våpenets utforming og utførelse

Våpenet kan gjengis i ulike typer, teknikker og materialer, for eksempel digitalt, plastisk i flatestil, tegnet, malt eller gravert.

Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktig fargekoder, former og proporsjoner.

§ 9. Diverse

Rådmann, eller den hun bemyndiger, gis myndighet til å avgjøre og godkjenne søknader om bruk av våpenet på suvenirer, klubbmerker/faner og lignende. Søknader skal ha vedlagt forslag til objektet hvor våpenet foreslås brukt.