Jobb hos oss!

Når du skal søke jobb hos oss

Du finner alltid våre utlysninger på www.jobbnorge.no. 
Her søker du også på våre ledige stillinger. Opprett en brukerprofil så er du raskt i gang. Vi lover rask saksbehandlingstid og tett oppfølging fra rekrutteringsteamet. Vi kommuniserer med deg som søker på sikre plattformer. Det vil alltid stå i utlysningsteksten hvilke rekrutteringstiltak som gjelder.

Økt garantilønn

 • Økt garantilønn med kr 20 000,- 
  (for ufaglærte i helse og omsorg samt barnehager) 
 • Økt garantilønn med kr 20 000,-
  (for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere) 
 • Økt garantilønn med kr 20 000,- (for barnehagelærere, vernepleiere og sykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 20 000,-
  (for spesialsykepleiere – alle sykepleiere med tilleggsutdanning på 60 stp. innplasseres som spesialsykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 30 000,- (for psykiatrisk sykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 30 000,- (for helsesykepleiere) 

Spesielt for Kvalsund barnehage

 • Alle tilsatte i Kvalsund Barnehage har økt garantilønn 40 000,-
 • Alle ansatte i Kvalsund barnehage arbeider 4 dager i uken (80%) med full lønn (tidsbegrenset)

Erfaringstillegg for tiden

 • Erfaringstillegg (ved 10 og 25 års tidligere ansiennitet i aktuell fagstilling), kr 12 000,-/25 000,- (for sykepleiere i turnus)  
 • Erfaringstillegg (ved 10 og 25 års tidligere ansiennitet i aktuell fagstilling), kr 12 000,-/25 000,- (for vernepleiere i turnus)  
 • Beløpene er knyttet til 100 % stilling og justeres forholdsvis etter stillingsstørrelse

Signeringshonorar

 • Tilbud om kr 50 000,- i honorar ved første gangs signering av arbeidsavtale i Hammerfest kommune, mot 2 års bindingstid (sykepleiere og vernepleiere) 
 • Tilbud om kr 50 000,- i honorar ved første gangs signering av arbeidsavtale ved Kvalsund Barnehage, mot 2 års bindingstid

Lønn som student

Denne ordningen gjelder for sykepleier-/vernepleier-/miljøterapeut­/medisiner­/psykologi­studenter som arbeider i helse og omsorg i Hammerfest kommune

 • 1. års studenter: kr. 397 000
 • 2. års studenter: kr. 414 000
 • 3. års studenter: kr. 445 000
 • 4. års studenter: kr. 472 000

Eksempler på flere økonomiske insentiver

 • Er du sykepleier i nattstilling vil du få kr 25 000 plusset på årslønnen din i 100 % stilling
 • Er du sykepleierstudent og forplikter deg til 10 helgevakter hos oss får du kr 10 000,- i tillegg til din ordinære lønn.
 • Muligheter for dekning av flytteutgifter med inntil kr. 25 000,- mot bindingstid

Samtlige ordninger er beskrevet i egne reglementer, alle beløp er oppgitt i 100% stilling.