Jobb hos oss!

Når du skal søke jobb hos oss

Du finner alltid våre utlysninger på www.jobbnorge.no. Her søker du også på våre ledige stillinger. Opprett en brukerprofil så er du raskt i gang.

Vi lover rask saksbehandlingstid og tett oppfølging fra rekrutteringsteamet.

Vi kommuniserer med deg som søker på sikre plattformer. Det vil alltid stå i utlysningsteksten hvilke rekrutteringstiltak som gjelder

Vårt tøffeste tilbud til deg som er student

Er du lærer-, barnehagelærer-, sykepleier- eller vernepleierstudent og har bostedsadresse i Hammerfest, kan du søke om:

  • Utdanningsstøtte på inntil kr 15 000 pr. studieår og
  • Utdanningslån på kr 25 000 pr studieår.

Får du innvilget dette er du også å betrakte som fast ansatt etter endt studietid. Lånet vil være rente- og avdragsfritt i studieperioden og tilbakebetales etter endt studietid. Det kan inngås avtale om nedskriving av lånet ved arbeid i kommunen.

Du får fire års forsprang på lønnsstigen

Sykepleiere, barnehagelærere/pedagogiske ledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og miljøterapeuter får 4 års antesipert alderstillegg ved ansettelse i relevant fagstilling i Hammerfest kommune

Lønn som student

Denne ordningen gjelder for sykepleier-/vernepleier-/miljøterapeut­/medisiner­/psykologi­studenter som arbeider i helse og omsorg i Hammerfest kommune

1. års studenter: kr. 354 000
2. års studenter: kr. 373 000
3. års studenter: kr. 398 000
4. års studenter: kr. 426 000

Eksempler på  flere økonomiske insentiver

  • Honorar ved signering av arbeidsavtale  på kr 25 000 mot bindingstid for tiden gjelder dette sykepleiere og barnehagelærere
  • Muligheter for dekning av flytteutgifter mot bindingstid
  • Lokale avtaler om rekrutterings og stabiliseringstiltak
  • Stabiliseringstillegg for sykepleiere, barnehagelærere/pedagogiske ledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og miljøterapeuter
  • Er du sykepleier i nattstilling vil du få kr 25 000 plusset på årslønnen din i 100 % stilling
  • Er du sykepleierstudent og forplikter deg til 10 helgevakter hos oss får du 10 000,- kr i tillegg til din ordinære lønn.

Samtlige ordninger er beskrevet i egne reglementer

Brosjyre for utskrift (PDF, 2 MB)