Jobb hos oss!

Når du skal søke jobb hos oss

Du finner alltid våre utlysninger på www.jobbnorge.no. Her søker du også på våre ledige stillinger. Opprett en brukerprofil så er du raskt i gang.

Vi lover rask saksbehandlingstid og tett oppfølging fra rekrutteringsteamet.

Vi kommuniserer med deg som søker på sikre plattformer. Det vil alltid stå i utlysningsteksten hvilke rekrutteringstiltak som gjelder

Vårt tøffeste tilbud til deg som er student

Er du lærer-, barnehagelærer-, sykepleier- eller vernepleierstudent og har bostedsadresse i Hammerfest, kan du søke om:

 • Utdanningsstøtte på inntil kr 15 000 pr. studieår og
 • Utdanningslån på kr 25 000 pr studieår.

Får du innvilget dette er du også å betrakte som fast ansatt etter endt studietid. Lånet vil være rente- og avdragsfritt i studieperioden og tilbakebetales etter endt studietid. Det kan inngås avtale om nedskriving av lånet ved arbeid i kommunen.

Økt garantilønn

 • Økt garantilønn med kr 10 000,-
  (for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere) 
 • Økt garantilønn med kr 20 000,- (for barnehagelærere. vernepleiere og sykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 20 000,-
  (for spesialsykepleiere – alle sykepleiere med tilleggsutdanning på 60 sp, innplasseres som spesialsykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 30 000,- (for psykiatrisk sykepleiere) 
 • Økt garantilønn med kr 30 000,- (for helsesykepleiere) 

Erfaringstillegg for tiden

 • Erfaringstillegg (ved 10 og 25 års tidligere ansiennitet i aktuell fagstilling), kr 12 000,-/25 000,- (for sykepleiere i turnus)  
 • Erfaringstillegg (ved 10 og 25 års tidligere ansiennitet i aktuell fagstilling), kr 12 000,-/25 000,- (for vernepleiere i turnus)  
 • Beløpene er knyttet til 100 % stilling og justeres forholdsvis etter stillingsstørrelse

Lønn som student

Denne ordningen gjelder for sykepleier-/vernepleier-/miljøterapeut­/medisiner­/psykologi­studenter som arbeider i helse og omsorg i Hammerfest kommune

1. års studenter: kr. 370 000
2. års studenter: kr. 387 000
3. års studenter: kr. 418 000
4. års studenter: kr. 445 000

Eksempler på  flere økonomiske insentiver

 • Tilbud om kr 50 000,- i honorar ved første gangs signering av arbeidsavtale i Hammerfest kommune, mot 2 års bindingstid (sykepleiere og vernepleiere) 
 • Muligheter for dekning av flytteutgifter med inntil kr. 25 000,- mot bindingstid
 • Er du sykepleier i nattstilling vil du få kr 25 000 plusset på årslønnen din i 100 % stilling
 • Er du sykepleierstudent og forplikter deg til 10 helgevakter hos oss får du 10 000,- kr i tillegg til din ordinære lønn.

Samtlige ordninger er beskrevet i egne reglementer

Brosjyre for utskrift (PDF, 3 MB)