Tilkallingsvikarer

Av og til trenger vi tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel når vi har kortvarig fravær.

Det kan være på grunn av sykdom, ferie eller andre midlertidige forhold, som gjør at vi trenger midlertidig arbeidskraft.

Hvis du blir tilkallingsvikar, blir du formelt sett ikke ansatt hos oss, men vi inngår en avtale som kalles en tilsigelsesavtale. Avtalen sier at du som vikar kan ta vakter hos oss på kort varsel og at vi kan gi tilbud om vakter på kort varsel. Tilsigelsesavtalen gir i seg selv ingen forpliktelser, verken for oss som arbeidsgiver eller deg som vikar, men gjør det mulig at vi kan tilby ekstravakter på kort varsel, når behovet oppstår, og den regulerer lønn og betingelser hvis og når du faktisk tar vakter.

Alle våre faste stillinger og lengre vikariater finner du her.