Brannårsaker

Her finner du en oversikt over de vanligste brannårsakene.

Elektrisitet

Feil og mangler ved elektriske anlegg, elektriske artikler, eller feil bruk av disse, er den klart største årsaken til at brann oppstår.

Lynnedslag

Lynnedslag alene forårsaker halvparten av kirkebrannene.

Røyking og uforsiktig bruk av ild

Under begrepet "bar ild" tenker vi blant annet på røyking, levende lys og en del typer varme arbeider.

Påsatte branner

Dette er et økende problem, men kan forebygges ved ikke å legge forholdene til rette for uvedkommende. De fleste påsatte branner skjer på kveld- eller nattetid.

Åpen flamme

Røyking i senga, sofaen eller i godstolen er den største enkeltstående årsak til dødsbranner. Legg deg derfor aldri ned med en tent sigarett. Tøm askebegeret på en forsvarlig måte.

Brann i tekstiler

Noen branner er vanskeligere å oppdage fordi de avgir lite varme og har langsom røykutvikling. Røyken fra ulmebranner i for eksempel madrasser og stoppede møbler er ofte svært farlig. En ulmebrann kan etter en tid utvikle seg til en større brann med flammer.

  • Tekstilers brennbarhet bestemmes blant annet av fibertype, tetthet og overflate. Hvis overflaten er flosset kan flammene spres svært hurtig. Alle alminnelige klær er mer eller mindre brennbare!
  • Tynne og lette tekstiler av bomull og viskose antennes lett og brenner raskt, mens tykke ulltekstiler er tungt antennelige og brenner langsomt.
  • Akrylfiber er de mest brennbare av de syntetiske fibrene, de er lett antennelige, avgir mye varme, smelter, drypper og spruter.

Barneklær som lett tar fyr og har rask flammespredning er forbudt!

I Norge er det forbudt å selge stoppede møbler og madrasser som antennes av glødende sigaretter!

Brannfarlig arbeid

Vær varsom ved bruk av varmepistol, loddeapparat, sveiseapparat og lignende da bruk av slike apparater medfører stor fare for brann. Sørg for å ha slokkeutstyr lett tilgjengelig og fjern, evt. dekk over brennbart materiale.