Kurs – fra brannforebyggende avdeling

Her er en oversikt over kurs vi har ved brannforebyggende avdeling

  • Overflateredning
  • Farlig gods
  • Bruk av pusteutstyr (røykdykking)
  • Brannvern
  • Arbeid og farer på skadestedet
  • Brannvernleder

Ta kontakt med brannmester brannforebyggende avdeling for nærmere info.

Kontakt

Arild Johansen
Leder forebyggende
E-post
Telefon 78 40 26 26

Adresse

Hammerfest brann- og redningstjeneste

Besøksadresse

Risvågveien 1-3
9602 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

M 907 05 457 | Send e-post

Åpningstider - kontor

  • 15. september – 15. mai:  08:00 – 15:45
  • 16. mai – 14. september:  08:00 – 15:00