Nødplakat

En nødplakat har all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når du trenger rask hjelp. Skriv ut og heng opp for eksempel på hytta!

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge. Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet, og har i en årrekke vært en sterk pådriver for å innføre vegadresser der dette har manglet. 

Mangler vi vegadresser i Hammerfest kommune?

Situasjonen i Hammerfest kommune er at det mangler vegadresser på ca. 50% av boliger/hytter og næringsbygg i gamle Kvalsund kommune. 

Frem til samtlige bygg er adressert, vil vi oppfordre alle som i dag ikke har vegadresse, å skrive ut ut en nødplakat.

Lag din egen nødplakat på kartverket.no 

Hammerfest komune arbeider for at hele komunen skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.