UDI etablerer akuttinnkvartering for flyktninger i Hammerfest

På grunn av flyktningekrisen fra Ukraina har UDI inngått avtale med Hero Norge as om akuttinnkvartering for 116 personer på Skaidi Hotell med oppstart 18. mars 2022. Avtalen gjelder i første omgang for seks måneder.

Denne artikkelen er mer enn 3 måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Tegning av flyktninger i gult og blått - Klikk for stort bilde AdobeStock / pronoia

Pressemelding fra Hammerfest kommune


Disse plassene disponeres av Utlendingsdirektoratet (UDI), og det er også de som bestemmer hvem som skal innkvarteres der. Hammerfest kommune vil ha ansvaret for å gi tilbud om helse- og omsorgstjenester, skole og barnehage for beboerne i akuttinnkvarteringen.

Asylsøkere og flyktninger har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Alle barn i grunnskolealder (6–16 år) har rett til offentlig grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de vil oppholde seg her i mer enn 3 måneder.

Hammerfest kommune er også kjent med at det kommer flyktninger fra Ukraina hit til kommunen som reiser privat og uten å være registrert i UDIs systemer. Kommunen har i utgangspunktet ingen formelle plikter overfor disse før de er registrert som asylsøkere her, men vi er i gang med å undersøke hvordan vi best kan ivareta og hjelpe de som har kommet hit i egen eller privat regi.

Vi følger situasjonen nøye og vil komme med mer informasjon så fort vi har mer oversikt.

Redigert 09.03.2022 12:18
I første versjon av denne artikkelen skrev vi at barn under grunnskoleopplæring skal få tilbud om barnehageplass fra de fyller ett år. Dette stemmer ikke. 

Kontakt

Leif Vidar Olsen
Øverste adm.leder
Rådmann
E-post
Telefon +47 78 40 25 04
Terje Wikstrøm
Ordfører
Sentrale folkevalgte organer
E-post
Telefon +47 90 47 59 87