Situasjonsplan - hva kreves?

 

Ved innsending av søknad om tiltak* skal du etter
byggesaksforskriften § 5-4
sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge.

Situasjonskart kan bestilles via Ambita infoland

Situasjonsplan (PDF, 430 kB)

*tiltak = det du skal bygge/gjøre