Oppmåling av eiendom

Ønsker du fradelt en parsell av eiendommen din, utført grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, kan du søke om dette til byggesaksavdelingen.

Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 pkt m. matrikkelloven. Grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, utføres i henhold til Matrikkelloven.