Oppmåling av eiendom

Ønsker du fradelt en parsell av eiendommen din, utført grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, kan du søke om dette til byggesaksavdelingen.

Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 pkt m. matrikkelloven. Grensejustering mot naboeiendommen, nytt målebrev/matrikkelbrev over eksisterende eiendom eller grensepåvisning etter tidligere koordinatbestemt målebrev, utføres i henhold til Matrikkelloven. 

Samfunnsutvikling, avdeling byggesak

Postadresse

Hammerfest kommune
Samfunnsutvikling, avdeling byggesak
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefontid

  • Tirsdager 09:00 – 11:00
  • Torsdager 09:00 – 11:00

Besøkstid på kontoret

  • Kun etter avtale med saksbehandler. Ingen drop-in.

Gjennomføring av bestilte forhåndskonferanser:

  • Saksbehandler vil gjøre en vurdering av om det skal avholdes møte eller om veiledning kan utføres pr. brev eller e-post.

E-post til byggesak@hammerfest.kommune.no vil bli forsøkt svart ut innen 3 uker fra mottatt henvendelse.