Matrikkelbrev/målebrev

Delingslovens målebrev er i matrikkelloven fått betegnelsen matrikkelbrev.

Matrikkellbrev vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert i matrikkelsystemet på den rekvirerte eiendommen.