Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom.

Delingslovens målebrev er i matrikkelloven fått betegnelsen matrikkelbrev.

I hvilke tilfeller får jeg et matrikkelbrev?

Dersom Hammerfest kommune har gjort endringer på eiendommen din, for eksempel en oppmålingsforretning, vil du motta et matrikkelbrev. Dette er dokumentasjon og bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen.

Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene. 

Hvordan får jeg bestilt et matrikkelbrev?

Matrikkelbrev kan bestilles fra Hammerfest kommune.

Hva koster det?

Matrikkelbrev inntil 10 sider kroner 175,- 

Matrikkelbrev over 10 sider kroner 350,-

Mer informasjon

kartverket.no