Kjøp av festet boligtomt

Hammerfest kommune tilbyr alle som fester bebygde boligtomter i Hammerfest kommune muligheten til å kjøpe tomten sin.

I Hammerfest kommune er kommunen hjemmelshaver på mange av boligtomtene, og de som eier boligen er fester av tomten. Det å feste en tomt, betyr at de leier tomten av Hammerfest kommune som er hjemmelshaver (eier). Hammerfest kommune tilbyr festere av boligtomter hvor Hammerfest kommune er hjemmelshaver, mulighet til å kjøpe tomten de fester.

Ordningen gjelder boligtomter og hyttetomter som eies av Hammerfest kommune. 

Ved salg av tomter til ungdomsboliger og til ideelle organisasjoner m.m., fastsettes prisen av formannskapet i hvert enkelt tilfelle

Alle omkostninger knyttet til kjøp av festetomt (tinglysningsgebyr, dokumentavgift m.v.) dekkes av kjøper. Dette må innbetales til kommunen før skjøte kan tinglyses.  

Det kreves at fester signerer følgende avtale ved kjøp av festetomten. Det betyr at det stilles vilkår til at det ikke er avtaler i festeretten som berører tredjemanns rettigheter.

"Undertegnede hjemmelshaver til festerett ber om at festekontrakten slettes. Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten. Jeg erklærer at en slettelse av festekontakten ikke vil berøre tredjemanns rettigheter"