Lille og store Kamøya

Kamøyene ligger mellom Bondøya og Sørøya. Her hekker mye sjøfugl.

Lille Kamøya – naturreservat

Klikk for stort bildeLille Kamøya Tor Harry Bjørn  Lille Kamøya ligger ved Store Kamøya i Hammerfest kommune, midt mellom Bondøya og Sørøya. Her hekker mye sjøfugl, bla. en stor lundefuglkoloni på flere tusen par, og Norges største koloni med hekkende småskarv (toppskarv). Her hekker også flere mindre kolonier med krykkje, alke og lomvi, og Polarlomvi er observert der.

Lille Kamøya er og leve og kasteområde for havert og steinkobbe. Kongeørn og havørn er et vanlig syn her og havsula, fra kolonien på Gjesværstappen (Nordkapp kommune), er av og til innom på besøk. Lille Kamøya er fredet som fuglereservat iht. naturvernloven, og all ferdsel på land er forbudt i hekketiden. Lille Kamøya er bratt med en lang fjellkam av topper (som en kam). I de bratte liene på sørsiden av øya har folk fra yttersiden av Sørøya slått gress i eldre tid.

Store Kamøya

Klikk for stort bildeTeist, en karakterart for Sørøya Tor Harry Bjørn  Store Kamøya ligger på yttersiden av Sørøya, like ved Lille Kamøyaog bare et smalt sund skiller øyene. Her hekker et betydelig antall av småskarv og teist og øya er og leve- og kasteplass for havert. På nordenden av St. Kamøya i Sørbukta har det vert bosetting fra 1923 og frem til slutten av andre Verdenskrig.( I 1948 ble bolighuset revet og flyttet til Hammerfest). Her finnes ennå gammel slåttemark og grunnmurene etter boligen og fjøset står her fortsatt. Nede ved havet i Sørbukta er det bygget en molo som er muret opp av naturstein, et kunstverk av en steinkonstruksjon. Det er og funnet steinalder-tufter på nord og østsiden av øya. Like ved Sørbukta er det en stor steinur som består av kjempesvære blokker. Under evakueringen av Finnmark, på slutten av andre Verdenskrig, overvintret lokalbefolkningen i Sørbukta under de største steinblokkene i ura. St. Kamøya er fjellrik og høyeste punkt er på 402. moh.