Omkjøring, snøscooterløype ved Aisaroaivi

På grunn av arbeid med kraftlinja har Statnett brøytet hytteveien ved Aisaroaivi. Løype 5 er stukket om fra P-plass og går et stykke langs elva oppover til løype 19.

Fra parkeringsplass ved E6 ovenfor Áisároaivi bru, mot sørøst over sørligste Skaddjavárri (mellom høyde 375 og høyde 345), videre over Njunnasbuol Þa og Gaççalangielas til bajit Gaççalanjávri, herfra sørvestover til Gussoaivi og Gussajávri (Kuvatnet) og østover fram til kommunegrensa mot Porsanger (med forbindelse til Porsangers løype 4 over Leaktujávri). Løypa har forbindelse med løype nr. 1 og 19.