Hammerfest Idrettsråd

Kontaktinformasjon

Leder
Christer Ringheim
M 952 56 975  | hammerfest.idrettsrad@gmail.com